หน้าหลัก l เกี่ยวกับเรา l  บ้านพัก l  อาหารสุขภาพ l  กิจกรรม l โปรแกรมสุขภาพ l  สมาชิก l คลังภาพ l ปฏิทินกิจกรรม l  ติดต่อเรา
 


ความคุ้มค่าของการเป็นเจ้าของร่วม เขาชะเมา เฮลท์ รีสอร์ท


 

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มค่าของการเป็นเจ้าของร่วม เขาชะเมา เฮลท์ รีสอร์ท
สิทธิประโยชน์ เจ้าของร่วม เขาชะเมา เฮลท์ รีสอร์ท สมาชิกระบบไทม์แชริ่งที่อื่นๆ
1. จำนวนเงินค่ากรรมสิทธิ์
น้อยกว่า 100,000 บาท (ผ่อนชำระ ไม่มีดอกเบี้ย)
100,000 บาท ขึ้นไป
2. ระยะเวลากรรมสิทธิ์
ตลอดชีพ
20-25 ปี
3. ลักษณะกรรมสิทธิ์
เป็นเจ้าของร่วมในเขาชะเมา เฮลท์ รีสอร์ท
เป็นสมาชิก มีสิทธิ์ใช้บ้านพักเท่านั้น
4. ทรัพย์สิน
มีชื่อเป็นเจ้าของร่วมในโฉนดที่ดิน+บ้าน+ เฟอร์นิเจอร์
ไม่มี
5. การโอนกรรมสิทธิ์
ได้ และสามารถเปลี่ยนชื่อในโฉนดที่ดินได้
ไม่ได้
6. ตกทอดเป็นมรดก
ได้ และสามารถเปลี่ยนชื่อในโฉนดที่ดินได้
ไม่ได้
7. จำนวนการใช้/ปี
15 ครั้ง (1 ครั้ง = 1 คืน/1 ห้อง)
เฉลี่ยประมาณ 5-7 ครั้ง
8. การจองใช้บ้านพัก
มีระยะเวลาให้เจ้าของร่วมมีสิทธิ์จองก่อนการเปิดให้ผู้อื่นเช่า
พร้อมกัน ทำให้มีปัญหาช่วงเทศกาล
9. การใช้สิทธิ์
เจ้าของร่วมมีอิสระให้ผู้อื่นใช้แทนได้ โดยไม่ต้องไปพักด้วย
บางแห่งสมาชิกต้องเป็นผู้พาไปพัก
10. ผลประโยชน์จากบ้าน
มีเงินแบ่งค่าเช่า* หรือมีรายได้จากการทำการตลาดด้วยตนเองได้
ไม่มี
11. การใช้สิทธิ์เกิน
ราคาพิเศษ 50% จากราคาปกติ
ไม่แน่ใจ
12. พื้นทีส่วนกลาง**
เป็นภาระยินยอมจากบริษัทฯ ให้เจ้าของร่วม
ไม่มี
13. การบริหารงาน
บริษัทฯ บริหารงานการตลาดและบ้านพัก ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการบ้านพักเขาชะเมา เฮลท์ รีสอร์ท***
ไม่มีส่วนร่วม
14. ด้านสุขภาพ
บ้านพักสร้างด้วยศาสตร์ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
ไม่มี
มีผู้แนะนำในการดูแลสุขภาพประจำรีสอร์ท
ไม่แน่ใจ
15. ความรู้
มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างๆ ให้เรียนรู้
ไม่แน่ใจ

 

หมายเหตุ
* เงินปันผล คิดจากค่าเช่าบ้านพักที่บริษัทฯ ทำการตลาดให้ผู้อื่นเช่าในวันที่เหลือจากการใช้
สิทธิ์ของสมาชิก (เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกที่ไม่ค่อยมีเวลาไปพัก)
** พื้นที่ส่วนกลาง หมายถึง พื้นที่สนาม, พื้นที่ตั้งสระวารีบำบัด, พื้นที่ตั้งอาคารต้อนรับ, ที่ตั้ง
ศาลากลางสวน
*** คณะกรรมการ เขาชะเมา เฮลท์ รีสอร์ท เป็นตัวแทนของเจ้าของร่วมที่มาจากการเลือกตั้ง
ของที่ประชุมเจ้าของร่วมใหญ่ประจำปี โดยมีวาระดำรงตำแหน่งครั้งละ 2 ปี

ใครพูดถึงเราบ้าง

 เอาภาพเขาชะเมา เฮลท์ รีสอร์ทมาฝากครับ