หน้าหลัก l เกี่ยวกับเรา l  บ้านพัก l  อาหารสุขภาพ l  กิจกรรม l โปรแกรมสุขภาพ l  สมาชิก l คลังภาพ l ปฏิทินกิจกรรม l  ติดต่อเรา


ี...........................................................................................................................................................................................................................................

สำหรับผู้สนใจเป็นสมาชิก เขาชะเมา เฮลท์ รีสอร์ท รีสอร์ทสุขภาพ

เชิญสมัครสมาชิกเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วม บ้านพักสุขภาพ หากคุณ...

ต้องการมีบ้านพักเป็นของตนเองสักหลัง ในราคาสบายๆ
ต้องการมีบ้านพักส่วนตัว แต่ไม่อยากมีภาระในการดูแลรักษา
ต้องการมีไว้เพื่อใช้ในหลายวัตถุประสงค์ เช่น พักผ่อน, ประชุม/สัมนา, ให้ลูกค้ามาพัก…
ต้องการร่วมเป็นชุมชนคนรักสุขภาพ
หวังการลงทุนที่คุ้มค่าฯลฯ

เพียงสมัครเป็นเจ้าของร่วมบ้านพักเขาชะเมา คุณจะพบกับความคุ้มค่า… กับสิทธิต่างๆ มากมาย ตั้งแต่ สิทธ์ในการใช้บ้านพักได้ตลอดชีพ, สิทธิ์ในการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วม (มีชื่อในโฉนด), สามารถขายหรือเป็นมรดกตกทอดให้ลูกหลานได้, เงินปันผล และอื่นๆ


สิทธิประโยชน์ผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วม
          

1. มีกรรมสิทธิ์ร่วมในโฉนดที่ดินขนาด 25 ตรว. พร้อมบ้านพักชั้นเดียว ขนาดพื้นที่ 45 ตรม. รวมเฟอร์นิเจอร์และสุขภัณฑ์ครบชุด

                     

2. มีสิทธิ์ในการใช้ห้องพัก 15 ครั้งต่อปี (1 ครั้ง = 1 คืน = 1 ห้อง) ดังนี้
2.1 วันธรรมดา 12 ครั้ง/ วันเสาร์ 2 ครั้ง/ วันหยุดนักขัตฤกษ์ 1 ครั้ง
2.2 จองห้องพักล่วงหน้า 6 เดือน (รอบบัญชี)
     เสียค่าน้ำ-ไฟ ค่าทำความสะอาด รวม 150 บาท* เท่านั้น ต่อการใช้ห้องพัก 1 ครั้ง

                  

3. สามารถใช้สิทธิ์ ครั้งละ 1 ห้อง ต่อสิทธิ์ต่อวัน หรือ มากกว่าในกรณีที่มีห้องว่าง (ภายใต้เงื่อนไขการใช้ห้องพักตามข้อ 2)

4. การใช้ห้องพักในส่วนที่เกินจากที่กำหนดในแต่ละครั้ง หรือ ในแต่ละปีสำหรับเจ้าของร่วม จะคิดในราคาลด 50% ของราคาห้องพักสำหรับบุคคลภายนอก

5. มีสิทธิ์ให้ส่วนลดกับบุคคลภายนอก 30% ของราคาห้องพักปกติ และมีสิทธิ์ได้ค่าการตลาด (Commission) จากลูกค้าที่แนะนำมา

6. รอบบัญชี แบ่งเป็นปีละ 2 รอบ ดังนี้
6.1 รอบบัญชีที่ 1 1 กุมภาพันธ์ – 31 กรกฎาคม
6.2 รอบบัญชีที่ 2 1 สิงหาคม – 31 มกราคม

7. ได้รับเงินแบ่งค่าเช่า ปีละ 2 ครั้ง (ตามรอบบัญชี)
7.1 รอบบัญชีที่ 1 คิดสิทธิ์การใช้บ้านพัก 8 ครั้ง
7.2 รอบบัญชีที่ 2 คิดสิทธิ์การใช้บ้านพัก 7 ครั้ง

8. เงินแบ่งค่าเช่า จะจ่ายตามวันที่เหลือจากการใช้สิทธิ์ของเจ้าของร่วม โดยคิดจากรายได้รวมที่ หักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และค่าการตลาดแล้ว

9. เสียค่าใช้จ่ายส่วนกลาง รอบบัญชีละ 750 บาท**

10. การโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของร่วม และการโอนสิทธิ์เฉพาะส่วนในโฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูก สร้าง (ซื้อ-ขาย) สามารถทำได้ตลอดเวลา

หมายเหตุ: *, ** อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

บริหารงานโดยบริษัทเขาชะเมา เฮลท์ รีสอร์ท ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการบ้านพักเพื่อสุขภาพ เขาชะเมา เฮลท์ รีสอร์ท

 

                                                                 อัตราค่าห้องพักสำหรับสมาชิก

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มค่า